Etusivu Aloitus Kontrollit Metodit Muuttujat Ohjausrakenteet Silmukat Matematiikka Debuggaus Virheenkäsittely Vuorovaikutus Valikot Tiedostonkäsittely Ikkunat Leikepöytä Drag and Drop Tiedostopäätteet Linkkejä Harjoitukset

Tiedostopäätteet

Alla on listattu Visual Basic:n tärkeimpien tiedostojen tiedostopäätteet.
Tiedostopääte Selite englanniksi Selite suomeksi
.bas Basic module Ohjelmakoodimoduuli
.cls Class module Luokkamoduuli
.ctl User Control file Oman kontrollin teossa syntyvä tiedosto
.ctx User Control Binary file Oman kontrollin teossa syntyvä binääritiedosto
.dca Active Designer Cache
.dep Setup Wizard dependency file Asennusohjelman tekemä riippuvaisuustiedosto
.dob User Document form file
.dox User Document binary form file
.dsr Active Designer file
.dsx Active Designer binary file
.frm Form file Lomake
.frx Binary Form file Lomakkeen binäärimuotoinen tieto
.log Log file for load errors Lokitiedosto lomakkeen latauksen aikana syntyville virheille
.oca Control Typelib Cache
.pag Property Page file Ominaisuustiedosto
.pgx Binary Property Page file Ominaisuustiedoston binääriset tiedot
.res Resource file Resurssitiedosto
.swt Visual Basic Set Up Wizard Template file
.tlb Remote Automation Typelib files
.vbg Visual Basic group project Projektiryhmän tiedosto
.vbl User Control Licensing file Oman kontrollin lisenssitiedosto
.vbp Visual Basic project (.mak Visual Basic 4.0 project) Projektitiedosto
.vbr Remote Automation Registration files
.vbw Visual Basic Project workspace Projekin työtilan tiedosto
.vbz Wizard launch file